Van Nifterik espande la fabbrica in Cina

Van Nifterik espande la fabbrica in Cina

A causa della costruzione di una nuova strada dietro il suo stabilimento di produzione in Cina (NIF Agri Support), Van Nifterik è stata costretta a demolire ben 600 metri quadrati di area dello stabilimento nell’ottobre 2021. Dopo mesi di ricostruzione per recuperare lo spazio perduto, il nuovo edificio dell’impianto copre ora più di 1.600 metri quadrati. Questo permette a Van Nifterik di garantire uno stock più ampio e tempi di consegna più brevi.  

 

Trasformare uno svantaggio in un vantaggio 
Lo scorso ottobre, il governo cinese ha annunciato un piano di zonizzazione che prevedeva la costruzione di una nuova strada attraverso lo stabilimento di produzione cinese di Van Nifterik. In questo stabilimento, il fornitore e specialista di materiali di supporto produce, tra l’altro, le sue rastrelliere e i suoi pali in bambù. Poiché la strada passava proprio attraverso il reparto clip, è stato necessario demolire la parte posteriore dei locali. Data l’ambizione di Van Nifterik di crescere e di continuare a garantire la qualità e il servizio dei suoi prodotti, era necessario recuperare lo spazio perduto in un altro modo. In seguito all’approvazione reciproca del proprietario, NIF China ha aggiunto i locali adiacenti alla sua fabbrica, dopo di che la conversione è iniziata all’inizio di quest’anno.  

 

Più scorte, tempi di consegna più brevi
L’espansione dello stabilimento comprende uno spazio lavorabile di 1.000 metri quadrati, che consiste in un’area di stoccaggio e di magazzino al primo piano e in un nuovo reparto clip al secondo piano. Grazie allo spazio di lavoro e di stoccaggio più ampio, NIF China è in grado di tenere un inventario più ampio di prodotti e di spedirli più rapidamente. “La maggiore capacità di stoccaggio non solo garantisce una maggiore produttività e tempi di consegna più brevi per i nostri clienti, ma anche una maggiore visione d’insieme per i nostri dipendenti”, ha dichiarato il direttore generale Jeroen Ratterman. “Nonostante le battute d’arresto, questo sviluppo è stato positivo per la NIF Cina. ” 

Van een nadeel een voordeel maken 
Vorig jaar oktober kondigde de Chinese overheid een bestemmingsplan aan, met daarin de plannen voor de aanleg van een nieuwe weg door het in China gevestigde productiebedrijf van Van Nifterik. In deze fabriek produceert de leverancier van en specialist in ondersteuningsmaterialen onder andere haar bamboerekken- en stokken. Omdat de weg dwars door de clipafdeling heen kwam te liggen, heeft zij het achterste gedeelte van het pand moeten afbreken. Wegens de ambitie van Van Nifterik om te groeien en om de kwaliteit en service van haar producten te kunnen blijven waarborgen, was het noodzaak om de verloren ruimte op een andere manier terug te krijgen. Na wederzijdse goedkeuring van de huurbaas, voegde NIF China het naastgelegen pand toe aan haar fabriek, waarna begin dit jaar de verbouwing hiervan van start ging.  

Meer voorraad, kortere levertijd
De uitbreiding van de fabriek omvat een werkbare ruimte van 1000 vierkante meter, dat bestaat uit een opslag- en voorraadruimte op de eerste verdieping en een nieuwe clipafdeling op de tweede verdieping. Door de grotere opslag en werkruimte is NIF China in staat om een grotere voorraad van producten aan te houden en deze sneller te verschepen. “De grotere opslagcapaciteit zorgt niet alleen voor hogere doorloopsnelheid en kortere levertijd voor onze klanten, maar ook voor meer overzicht voor onze medewerkers”, aldus General Manager Jeroen Ratterman. “Ondanks de tegenslag, heeft deze ontwikkeling positief uitgepakt voor NIF China. “ 

Categoria:

Notizia
× WhatsApp