Certificaten & footprint

Zorg voor mensen, planten, planeet en kwaliteit

ISO 9001:2015 Certificering

Door onze collega’s in China is er in het jaar 2019 het ISO 9001:2015 certificaat gehaald.  Deze ISO-certificering is gericht op de kwaliteitscontrole binnen een bedrijf. Natuurlijk willen we aan deze eisen blijven voldoen en daarom voeren we de volgende acties uit:

 • Het bijhouden van productieprocessen;
 • Het up-to-date houden van het kwaliteitsmanagementsysteem;
 • Het trainen in kwaliteitsmanagement van leidinggevenden;
 • Kwaliteitscontrole van het product voorafgaand, tijdens en na productie;
 • Maandelijkse controle van apparaten en machines;
 • Dagelijkse zorg voor afval en het verminderen, scheiden en inleveren ervan.

Dit zorgt voor:

 • Blije medewerkers in China en in Ede;
 • Verbetering in interne communicatie en rapportage;
 • Een veilige en gezonde werkomgeving;
 • Stijging in niveau van producten en service;
 • Betrouwbare en nauwkeurige productieplanning en levering;
 • Blijvende kwaliteitsstandaard door periodieke evaluaties;
 • En dus hoogwaardige producten.

ISO 14001:2015 Certificering

Daarnaast hebben onze collega’s in China begin het jaar 2022 het ISO 14001:2015 certificaat gehaald. Dit houdt in dat zij voldoen aan de internationale eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieubeleid dat speciaal ontwikkeld is voor de fabriek in China wordt op de juiste manier uitgevoerd. Kortom: oog voor mens en milieu!

AMFORI BSCI

Door onze collega’s in China is het Amfori BSCI keurmerk behaald. Het BSCI keurmerk is geen certificaat, maar een lidmaatschap waarbij je aan een internationaal erkende gedragscode moet voldoen. 

 

De 11 voorwaarden van de BSCI:

 • Alle werknemers hebben het recht om vakbonden op te richten en collectief te onderhandelen.
 • Geen discriminatie op het werk wanneer het gaat om het aannemen van mensen, promoties, trainingen, pensioensregelingen etc.
 • Minstens het legale minimumloon wordt betaald. Werknemers hebben recht op een leefbaar loon dat tijdig en volledig betaald moet worden.
 • Er zijn ‘normale’ werktijden, wat betekent dat er niet meer dan 48 uur per week gewerkt wordt, er elke zeven dagen één dag vrij is en er niet meer dan 12 uur wordt overgewerkt. Overwerken mag niet te vaak gebeuren en werknemers moeten er een hoger loon voor krijgen.
 • Schone en veilige werkomstandigheden, wat betekent dat lijfstraffen, ongebruikelijke straffen, seksuele en andere intimidatie door de werkgever is verboden.
 • Geen kinderarbeid, wat betekent dat er geen kinderen onder de 15 jaar werkzaam zijn, of jonger dan de minimum werkleeftijd als deze hoger dan 15 jaar is.
 • Werknemers onder de 18 jaar mogen geen gevaarlijk werk doen en moeten voldoen aan de leerplicht als deze er is. Ook werken zij niet ’s nachts.
 • Er is een zekere werkgelegenheid, wat betekent dat er o.a. een juridisch bindend arbeidscontract is.
 • Er is geen sprake van dwangarbeid of gevangenisarbeid.
 • Het milieu wordt beschermd.
 • Er is een ethische werkwijze zonder corruptie.

CO2-Compensatie Certificering

Wij compenseren ons CO2 verbruik door de aanplant van bamboebos. Door de groei van deze bamboe wordt CO2 geabsorbeerd. Samen met Bamboo Village Uganda is er in het jaar 2020 in totaal 584 m² aan bamboebos geplant in Uganda. Lokale ondernemers gebruiken deze bamboe later om o.a. huizen te bouwen.

De keuze voor bamboe

De keus voor bamboe is goed voor uw planten en voor het milieu. Bamboe wordt ook wel de groene longen van China genoemd. Dit komt omdat bamboe erg snel groeit, wel 5 cm tot 91 cm per dag! Omdat bamboe een snelgroeiend gewas is, kunnen we het al na 3 tot 6 jaar oogsten. Dit is beter dan hout, want dat heeft zeker 20 jaar nodig om te volgroeien. De laatste vijf jaar is het totale oppervlakte aan bamboebossen in China alleen maar toegenomen. Van ‘ontbossing’ zoals bij hout, is hier dus geen sprake.

Wanneer er geen mogelijkheid is om planten te ondersteunen met bamboe, gebruiken wij andere materialen. Wel blijven wij kritisch en proberen wij zoveel mogelijk bamboe te gebruiken.

Productiemethodes

In onze productiemethodes willen we zoveel mogelijk het milieu ontzien. Bijvoorbeeld in onze keuze voor verf. We hebben een verfmachine ontwikkeld die op een milieuvriendelijke manier verf aanbrengt op plantstokken. Deze verf is water gedragen en voorzien van een anti-schimmel middel. Hiermee kunnen we splitbamboe in elke kleur verven. Daarnaast hebben we sinds kort twee wikkelmachines in gebruik genomen. Deze machines zorgen voor 57% minder plastic afval dan voorheen!

× WhatsApp